Kroonenting

 • Veranderen van fruitras en verbeteren van de bestuiving door omenten met de kroongriffel.
 • Een makkelijke en veilig toe te passen entmethode bij het omenten is de kroongriffel.
 • De lukking met deze methode is meestal goed.
 • De griffelwonden groeien traag en soms minder goed toe.
 • Deze methode is bruikbaar voor zeer dikke onderstammen of voor iets oudere om te enten appel- en perenbomen.
 • De bestuiving en vruchtzetting kan hiermee verbeteren.
 • Men kan snel opnieuw oogsten van deze fruitbomen.
 • Men kan ook meerdere appelrassen op 1 appelboom enten. Deze entmethode is enkel toe te passen op vaststaande onderstammen die goed groeien.

1. Synoniemen van de kroongriffel

Kroongriffel, kroonenting, kroontjesenting, (bastgriffel)

2. Omenten van fruitbomen: (= veranderen van ras of cv)

 • De kroongriffel werd vroeger vooral gebruikt voor het omenten van fruitbomen.
 • De schors van de onderstam/ oude fruitras moet goed loskomen. Daarom moeten de bomen reeds in groei komen (Late voorjaar --> maand april)
 • Deze methode kan interessant zijn om de bestuivingskansen te verbeteren. Hierdoor heeft men snel een hogere vruchtzetting bij de overige bestaande fruitbomen.
 • Bij aanplantingen van jonger dan 5 jaar kan de kroongriffel reeds toegepast worden.
 • Heeft u appel- en perenbomen die wel bloeien, maar geen vruchten dragen? Dan kan het enten van een 2de of 3de ras de bestuiving gevoelig verbeteren, zodat u wel kan oogsten!

3. Voorbereiding van de te enten onderstammen

 • In de winter, tijdens de maanden februari - maart, zal men de gesteltakken op een stomp afzagen.
 • Tracht hierbij de piramidale boomvorm wat te behouden.
 • Door deze voorbereiding voorkomt men het bloeden ("verzuipen") bij het enten.

4. Aansnijden onderstam

 • Juist voor het enten (april-mei) zal men opnieuw 5 cm van de stompen afzagen om een verse wonde te hebben.
 • Met een mes snijdt men de zaagwonde mooi gelijk. Vooral in de buurt van de cambiumlagen moet dit nauwkeurig gebeuren.
 • Met een mes snijdt men een verticale snede van ongeveer 3 cm lengte, aan het uiteinde van de gladgesneden stompen.
 • De schors aan één zijde losmaken, tot op de cambiumlagen. (Sommige personen maken de schors aan twee zijden los, zoals op de tekening te zien is.)

5. Aansnijden van de kroonent:

 • Men snijdt de ent schuin en plat aan, zoals bij de gewone plakgriffel.
 • Sommige personen snijden bij de ent nog langs één zijde een dun pelletje schors weg.
 • Het bijsnijden van de ent gebeurt langs de kant van de niet-opgelichte schors om meer cambiumcontact te maken.

6. Plaatsen van de enttwijg op de onderstam:

 • Met het snijvlak naar beneden schuift men de enttwijg onder de opgelichte schors en plaatst de ent tegen de niet-opgelichte schors.
 • Soms klopt men een klein koperen nageltje in de ent, om deze op zijn plaats te houden.
 • Men kan meerdere enten plaatsen op dikke takken/ onderstammen. 

7. Vastbinden en waterdicht toesmeren kroongriffel

 • Men bindt het geheel zeer stevig vast en dekt de wonde zorgvuldig af met entwas.
 • Er mag nergens water kunnen indringen. De volgende dagen regelmatig controleren of er geen openingen komen in de entwasafdichting. 
 • Als bindmateriaal kan flexiband, brede elastische rekkers en papierplakband (schildersplakband) gebruikt worden.
 • Om de wonde waterdicht af te sluiten kan koude (zwarte) entwas, wondpasta en gesmolten kaarsvet (paraffine) gebruikt worden.

8. Voordelen van de kroonenting

 • Het is een gemakkelijk toe te passen griffelmethode.
 • Deze eenvoudige entmethode lukt meestal gemakkelijk.
 • Met deze methode kan je snel één of meerdere extra bestuivers bij een fruitras hebben.
 • Je ziet snel resultaat van je werk.

9. Nadelen van de kroongriffel:

 • Dit is een erg arbeidsintensieve entmethode. (Vraagt veel werk én onderhoud)
 • De grote wonden genezen moeilijk en zijn af te raden voor steenfruitbomen (alle Prunus-soorten). De levensduur van de "nieuwe" boom is meestal beperkt tot enkele jaren.
 • De enten waaien de eerste jaren soms gemakkelijk uit. --> Geef de uitgroeiende enten een goede steun door middel van steunstokjes
 • Na het omenten gaat de kwaliteit van de oogst meestal sneller achteruit dan bij nieuw geplante bomen. --> Laat niet teveel fruit komen aan de bomen.
 • Voor fruitkwekers kan het oude ras nog veel wildgroei geven, wat extra werk vraagt om dit te verwijderen. -->Verwijder in de zomer regelmatig de ongewenste scheuten)
 • Persoonlijk pas ik deze methode omwille van de nadelen bijna niet toe. Ik ent liever om takken van ca 1-2,5 (4) cm dik dmv de verbeterde plakgriffel of soms de spleetenting (foto).

Toch veel succes gewenst als je deze entmethode wil proberen!

Uitzicht van de boom na het enten dmv de kroonenting.

Verloop van het enten bij de kroongriffel.

Snijden van de ent en losmaken van de schors

Entresultaat in mei of juni. Controleer de entwas afdichting.

In mei of juni kan je dit resultaat krijgen. Hier werd een dubbele spleetenting gebruikt.

Opmaak: © Guy De Kinder