Snoeien > wortelsnoei

 • Een goede groeibeheersing is belangrijk om te kunnen oogsten!
 • Wortelsnoei geeft een ernstige groeiverzwakking.
 • De bloembotvorming verbetert en de snoei wordt gemakkelijker.
 • Beste tijdstip van toepassing is het voorjaar (maart).
 • Mogelijke nadelen zijn kleinere vruchten.
 • Wortelsnoei kan met de spade. Schema wortelsnoei bij perelaars (Pyrus communis).
 • Als er weinig bloemknoppen aanwezig zijn kan wortelsnoeien best in maart gebeuren langs één boomzijde op ca 40 cm afstand van de stam.
 • Als er voldoende goede bloemknoppen aanwezig zijn, dan wacht je de vruchtzetting af.

1. Waarom wortelsnoei toepassen bij perenbomen?

Vroeger vruchten aan de perenboom.

Perelaars (Pyrus communis) groeien dikwijls heel sterk.

 • De vruchtbaarheid treedt meestal ook laat in.
 • Het valt soms voor dat de aanwezige bloemen bevriezen tijdens de bloei, zodat de fruitboom zeer sterk gaat groeien. (Sterke vegetatieve groei)
 • Bepaalde perenrassen hebben altijd een sterke groei.
 • Door de wortelsnoei verloopt de bloemknopvorming voor volgend jaar beter en het hout rijpt beter af.
 • Gemakkelijkere wintersnoei bij perenbomen
 • Door een gedeelte van de wortels af te snijden, gaat men het bovengronds gedeelte sterk verzwakken.
 • Door deze groeiverzwakking wordt de winter-/ voorjaarssnoei van vruchthout en gesteltakken veel eenvoudiger en kan daarmee ook opvallend sneller verlopen.
 • Fruitbomen met een, gemiddelde groei zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen. Een rustig groeiende perenboom is minder vatbaar voor schurft, meeldauw en bladluis. 
 • Groeiverzwakking bij sterkgroeiende fruitsoorten en fruitrassen
 • Bij perenrassen die sterk groeien kan deze wortelsnoei een goed hulpmiddel zijn, om de groei te verzwakken, zodat deze fruitbomen vroeger gemengde knoppen (bloemknoppen+ bladknoppen) gaan geven.
 • Enkele sterk groeiende perenrassen: 'Beurré Hardy',  'Doyenné du Comice' en 'Saint Remy'.

2. Tijdstip om deze wortelsnoei toe te passen?

 • De beste periode van toepassing is voor de bloei. Dus bij perenbomen tussen begin (half) februari en half (einde) maart. Bij sterkgroeiende appelbomen 1-zijdig wortelsnoeien in maart. (Op ca 40 cm afstand van de stam).
 • Wortelsnoei mag tot 3 weken voor de bloei gebeuren. Korter bij de bloei kan wortelsnoei een slechte zetting geven en een sterkere vruchtrui.
 • Een eventuele correctie van deze wortelsnoei kan in de zomer, na de junirui/ vruchtrui gebeuren. (Op 70 cm van de stam).
 • In de zomer wortelsnoei toepassen geeft een zeer sterke groeiremming, maar veelal ook te kleine peren.
 • Wortelsnoei tijdens de maanden oktober en november geeft de grootste groeiremming. (Niet altijd gewenst)
 • Het volgende jaar kan de wortelsnoei herhaald worden, maar dan op een afstand van 70 cm.

3. Nodige materialen voor de wortelsnoei.

 • Met een scherpe lange spade (of met een scherp mes dat verticaal door de grond wordt getrokken.)
 • Beroepsfruittelers gebruiken voor het wortelsnoeien van fruitbomen een mechanische "wortelsnoeier" die geschikt is voor aanbouw in de driepunts van een trekker.

4. Mogelijke nadelen van wortelsnoei.

 • Er is tijdelijk meer kans op kleinere peren. Een gedeelte van de wortels is doorgesneden, zodat er minder scheutgroei en ook minder voeding van de vruchten kan zijn.
 • Enkel het eerste jaar van toepassing, kunnen de vruchten kleiner zijn. De volgende oogstjaren wordt de vruchtgrootte meestal weer normaal.
 • Het effect van de wortelsnoei kan verschillende jaren zichtbaar zijn. (Zwakkere fruitboomgroei, betere bloembotvorming en betere vruchtzetting.)
 • De opname van verschillende voedingsstoffen gaat moeilijker. Het kan nuttig zijn van extra bij te mesten met stikstof en kalium.
 • Pyrus communis: peer De vruchten kunnen bij de pluk of na bewaring geler zijn dan normaal. Dit speelt echter geen rol bij de consumptie.
 • Mangaanbespuitingen kunnen deze vergeling voorkomen. (--> enkel voor beroepsfruittelers)

5. Geen wortelsnoei doen bij sommige bomen

 • Bij bomen die veel bloemknoppen hebben doe je GEEN wortelsnoei! Als je geen bloemknoppen kan herkennen, doe dan geen wortelsnoei!
 • Indien je bij dergelijke bomen toch wortelsnoei doet dan blijven de vruchten te klein.
 • Doe geen wortelsnoei op bomen met vorstscheuren, want dat is nadelig voor de genezing.
 • Wortelsnoei bij halfstam- en hoogstambomen is af te raden.

6. Werkwijze met de spade (voorjaar)

 • Doe selectief wortelsnoei bij bomen die geen of weinig bloemknoppen hebben. Meestal zijn dit de sterkst groeiende bomen.
 • De wortelsnoei wordt meestal slechts langs 1 kant van de perenboom toegepast, zodat er voldoende wortels overblijven voor de voeding en vochtopname van de boom.
 • Door een eenzijdige wortelsnoei  toe te passen, zal de fruitboom niet omver vallen en is de groeiremming meestal niet te groot.
 • Op ongeveer 40 (30) cm van de stam graaf je met een smalle spade een lange, smalle en diepe gracht.
 • De gracht/ sleuf moet ongeveer 40 cm diep zijn.
 • Alle wortels die je tegenkomt steek je door of zaag je door. 
 • Meestal is per (laagstam) boom een sleuf van 1 meter lang voldoende.
 • Met een zgn. boomkwekerijspade (zeer lang en smal blad), kan je een verticale, smalle sleuf maken en de boomwortels eenzijdig afsnoeien.
 • Indien je een smalle greppel hebt gemaakt voor de wortelsnoei, maak die dan opnieuw toe. Laat geen grote wortelstukken achter in de toegemaakte greppel.

7. Nazorgen bij de wortelsnoei.

 • In een droge periode is water bijgeven nodig.
 • Controleer ook of de entplaats (knobbel onderaan de stam) nog voldoende boven de grond zit.
 • Indien de entplaats onder de grond zit, dan gaat deze ook wortelen en een enorme (meestal ongewenste) groeiversterking geven.
 • Wortels die op de entplaats voorkomen kunnen best zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Laat dan een kleine kuil rond de entplaats zodat opnieuw doorwortelen voorkomen wordt.

8. Schema wortelsnoei  bij perenbomen (najaar ofwel vroege voorjaar)

Zie schema rechts!

Legende bij schema: Elk vakje is ongeveer 35 x 35 cm in werkelijkheid

8. Fruitsoorten waar je wortelsnoei kan doen

 • Wortelsnoei bij onvruchtbare laagstam appel- en perenbomen kan je nu toepassen!
 • Ook op onvruchtbare of te sterkgroeiende kersen- en pruimenbomen kan wortelsnoei gedaan worden, maar hierdoor kan meer wortelopslag ontstaan.
 • Bij te hard groeiende vijgenstruiken die weinig vruchten geven kan je ook wortelsnoei doen.

Perenbomen met veel bloemknoppen hebben geen wortelsnoei nodig.

Sterkgroeiende perenboom 'Saint Rémy'

Entplaats in de grond waardoor het perenras kan wortelen en meestal te sterk zal groeien.

Smalle greppel op 50 cm afstand voor de wortelsnoei.

Schema wortelsnoei. Elk vakje is ongeveer 35 x 35 cm in werkelijkheid

Opmaak: © Guy De Kinder