Bestuiving bij appelbomen (Malus domestica) 

Een goede kruisbestuiving is noodzakelijk om later te kunnen oogsten!

1. Schimmeltolerante/ ziektetolerante appelrassen (Malus domestica):

 • Een aantal appelrassen zijn erg geschikt voor liefhebbers, omdat ze minder vatbaar zijn voor een aantal schimmelziekten zoals schurft en meeldauw. Bespuitingen zijn meestal niet noodzakelijk.
 • Courante appelrassen welke men in de fruitwinkel kan kopen zijn meestal niet/ minder geschikt voor liefhebbers, omwille van hun grote ziektegevoeligheid. (o.a. 'Golden Delicious', 'Granny Smith', ..) De belangrijkste schimmelziekten zijn schurft, meeldauw (witziekte) en vruchtboomkanker.
 • Schurfttolerante rassen zijn soms toch vatbaar voor meeldauw. Rassen welke schurfttolerant en minder of heel weinig vatbaar zijn voor meeldauw: 'Nela', 'Rayka', 'Rubinola', 'Topaz', 'Rebella', 'Reka', ('Reglindis'), 'Relinda', 'Cidor','Juliane', 'Golden Resistant', 'Hibernal', ('Peasgood non Such'), 'Remo', 'Rode Sterappel', 'Discovery'.
 • Een nadeel van deze rassen is dat ze moeilijker te vinden zijn. Sommige rassen zijn heel oud, andere zijn heel nieuw en mogen niet vrij vermeerderd worden.
 • De R.G.F.-rassen (zgn. "oude appelrassen van Gembloux") zijn over het algemeen goed tolerant/ weerstandbiedend aan ziekten en zijn bijna in elke streek te koop.

2. Bestuiving bij appelbomen (Malus domestica):

2.1 Kruisbestuiving.

 • De meeste appelrassen hebben kruisbestuiving* nodig.
 • Men moet dan minstens 2 appelrassen planten en beide rassen moeten een goede stuifmeelkwaliteit hebben.
 • Ingeval er een ras slecht stuifmeel heeft, dan moet men een 3de ras (met goed stuifstuifmeel) bij planten.

2.2 Kruisbestuiving geeft meestal dikkere en meer vruchten.

Kenmerken van een goede bestuiver:

 • Een goede bestuiver moet veel stuifmeel leveren (jaarlijks) en moet gelijktijdig met het andere ras bloeien.
 • Warm en droog weer zijn ideaal voor een goede bestuiving.
 • Laat bloeiende rassen zijn meestal minder onderhevig aan lentenachtvorst.

2.3 Enkele zelfbestuivers (zelffertiel)

Enkele goede zelfbestuivende appelrassen* (ZB) die soms (erg) ziektegevoelig zijn:

 • Malus domestica 'Benoni', 'Bloemeezoet', 'Enkele Bellefleur' (Brabantse-), 'Groningerkroon', ('James Grieve'),
  'Mantet', 'Manks Küchenapfel' (syn. 'Mank's Codlin'), 'Odin', 'Summerred', 'Vista Bella', 'Zigeunerin' en 'Zoete Kroon'.
 • Bij warm weer tijdens de bloei is er meer kans op een goede zelfbestuiving.

3. Literatuur.

 • Voor meer teeltinformatie en rasoverzichten: zie fruitboek "Groente & Fruit Encyclopedie"
 • Informatiebladen van M. Lateur, juni 1998. (Unite de phytopatologie- Gembloux), Rassenlijst fruitgewassen 1992 (NFO), Appelsoorten (Petzold), Pomologia, ...
 • Groente- en Fruitencyclopedie", auteurs Luc Dedeene en Guy De Kinder. Uitgeverij Groenboekerij (Kosmos, Utrecht).

4. Bestuivingstabel appel met bloeitijd, stuifmeelkwaliteit en bestuivers

Een volledig overzicht kan je vinden in de Groente en Fruit Encyclopedie.

 James Grieve heeft een rood gestreepte blos

James Grieve

Overzicht met gemiddelde pluktijd en bewaartijd.

Schurfttolerante appelrassen met gebruikstijd

Bruine pitten bij 'Santana'

Sunrise

Alkmene

Ananas Reinette

Colapuis

Court-Pendu

Dries

Winterbanana

 Jacques Lebel

Niedwetzkyana

Président van Dievoet (syn. Cabarette)

Lees meer over dit onderwerp in de Groente en Fruit Encyclopedie!

Opmaak: © Guy De Kinder